Cuidar els pobles

La Mancomunitat La Plana executa els serveis públics que li delega cadascun dels 13 pobles que en formen part. Gràcies a la suma i a la cooperació, s'optimitzen recursos per oferir uns serveis eficients i de qualitat, tant als ajuntaments com a les persones que hi viuen.

15.0%

Estat d'execució i compliment

Serveis públics eficients i de qualitat

2027
Millorar la prestació dels serveis executats per la Mancomunitat mitjançant l'optimització de recursos i la implementació de pràctiques de gestió eficients. Això implica tant el desenvolupament de programes i serveis propis adaptats a les necessitats locals i mancomunades, com la col·laboració amb altres agents i institucions per garantir la qualitat dels serveis oferts. Es promou la innovació en la gestió pública per garantir-ne l'eficàcia, l'eficiència i la satisfacció.
Objectiu de desenvolupament sostenible
Indústria, innovació i infraestructura
Ciutats i comunitats sostenibles
Pau, justícia i institucions sòlides
Actuacions
 • Racionalització de l'administració per millorar i satisfer les necessitats dels ens mancomunats
  Sense iniciar
 • Estudi i creació de l'àrea bàsica de serveis administratius mancomunats
  En curs
 • Estudi i creació del servei de gestió mancomunat de la funció pública
  En curs
 • Creació i desplegament de la central de contractació mancomunada
  En curs
 • Estudi de les diferents necessitats tècniques detectades per oferir de manera mancomunada
  Sense iniciar
 • Estudi de les diferents necessitats de recursos detectades per adquirir de manera mancomunada
  Sense iniciar
 • Establir aliances amb altres mancomunitats del país per ampliar la cartera de serveis oferts
  En curs
 • Determinar un règim econòmic i condicions per a l'adhesió de nous ens locals
  Sense iniciar
 • Cerca activa de noves fonts de finançament per reduir el cost dels serveis als ens mancomunats
  En curs
 • Gestió dels tanatoris de Tona i Taradell
  Completat
 • Sistema d'accés digital i unificat als diversos llibres del cementiri dels pobles mancomunats
  En curs
 • Liderar la creació de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya com a grup de pressió
  En curs
 • Equilibrar, garantir i millorar l'estabilitat econòmica i financera de la Mancomunitat
  En curs
29.0 %