Cuidar l'entorn

La cooperació dels 13 pobles que formen la Mancomunitat ajuda a implantar mesures per protegir i conservar el medi ambient. Es fa amb una gestió sostenible i la promoció de pràctiques per combatre el canvi climàtic que la fan referent al país.

19.4%

Estat d'execució i compliment

Gestió dels residus urbans referent i impuls de la reutilització

2027
Continuar oferint un sistema de gestió de residus urbans eficient i sostenible, amb un fort enfocament en la reutilització i l'economia circular. Aplicar polítiques i iniciatives pioneres que promoguin la reducció, la recollida selectiva i el reciclatge de residus, així com fomentar la reutilització i la valorització dels materials per minimitar la generació de residus i impulsar un ús més eficient dels recursos. Seguir liderant la gestió dels residus urbans com a model de referència al país, contribuin a la preservació del medi ambient i a la creació d'una econòmia més circular i sostenible.
Objectiu de desenvolupament sostenible
Ciutats i comunitats sostenibles
Consum i producció responsables
Acció pel clima
Actuacions
 • Estudi i implementació d'una taxa d'escombraries justa i mancomunada
  En curs
 • Redacció del Pla de Post Recollida de Residus
  Sense iniciar
 • Disseny d'una campanya per a millorar els hàbits de recollida selectiva sota el lema "Fem futur"
  Sense iniciar
 • Campanya de distribució de compost per a la ciutadania i agents del territori
  En curs
 • Avaluació i priorització dels projectes existents per propiciar l'economia circular
  Sense iniciar
 • Garantir la recollida de residus municipals porta a porta
  Completat
 • Servei de recollida de voluminosos i oli eficient
  Completat
 • Tractament dels materials reciclables a la planta de triatge mancomunada
  Completat
 • Tractament de la matèria orgànica a la planta de compostatge mancomunada
  Completat
 • Desplegar un sistema propi de recollida de fracció tèxtil i promoció de la seva reutilització
  Sense iniciar
 • Estudi per a l'obertura d'un punt físic de venda de roba i voluminosos reutilitzats
  Sense iniciar
 • Donar suport al mercat social de la reutilització El Ressò
  En curs
 • Desplegament del Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus 2023-2027 per fomentar la reducció de la generació de residus
  En curs (2027)
24.0 %