PAM Mancomunitat La Plana

Què és el PAM?


El primer Pla d'Actuació Mancomunat (PAM) 2023-2027 és fruit d’un procés participatiu polític i tècnic que detalla 132 actuacions que s'executaran per complir 18 objectius estratègics per cuidar els pobles, les persones, l’entorn i el progrés del territori mancomunat. Quatre eixos al voltant dels quals pivota el PAM.  

El document planifica de manera detallada polítiques, programes, projectes o actuacions d'interès comú per satisfer les necessitats detectades i millorar situacions específiques que han fet aflorar 59 càrrecs electes de govern i oposició dels 13 pobles mancomunats (12 d’Osona i 1 del Vallès Oriental), i l’equip professional que executa els servei públics per als diversos ajuntaments i/o entitat municipal descentralitzada (EMD). 

El PAM aborda la promoció econòmica, la protecció del medi ambient, la millora dels serveis públics, o la cura de les persones, entre altres. Té l’objectiu de ser una eina eficaç i eficient per a optimitzar recursos i esforços, potenciant el treball transversal.  

Es tracta d’un Pla d’Actuació flexible, tant en la seva estructura com en el contingut, amb permeabilitat per adaptar-se a les necessitats i prioritats que poden sorgir al llarg dels quatre anys de mandat.  

 

Amb un compromís ferm per la informació pública de qualitat i la transparència, aquesta plataforma web té l’objectiu de facilitar el seguiment de l’execució del PAM i, al mateix temps, retre comptes amb una clara vocació de servei públic. 

 

#eixos 

El Pla d'Actuació Mancomunat (PAM) de la Mancomunitat La Plana recull les prioritats tècniques i polítiques detectades en diverses sessions de treball i participatives per continuar garantint uns serveis públics eficients i de qualitat als 13 pobles que en formen part. 

El PAM 2023-2027 és el full de ruta que defineix els objectius a assolir, tenint en compte els recursos que té l'ens supramunicipal i els ajuntaments i/o EMD pels quals executa els serveis, des del mes de juny de 2023 fins al mes de maig de 2027.


#estat-global